Seneste nyt

Restaurering af Storå -del 2

Tirsdag den 30. januar, 2024.


 

Som opfølgning på mødet om ”Restaurering af Storå” har jeg spurgt vandløbssagsbehandler Kristoffer Klitgaard, om vi kan undgå regulering af de nuværende gydebanker opstrøms Kåstrup bro og samtidig undgå at forsinke projektets gennemførelse. Den 23. januar modtog jeg nedenstående svar pr. mail sammen med den endelige ”Tilladelse til projektets gennemførelse” (vedhæftet):

 

Regulering af gydebankerne indgår som udgangspunkt ikke i tilladelsen (vedhæftet), dog skal der brinkbearbejdes ned til Kåstrup Bro. DTU Aqua har anbefalet at beholde de eksisterende gydebanker, så længe det er det eneste sted i Storå-systemet der har målopfyldelse på fisk. Så må vi se hvad der sker på sigt, håbet er selvfølgelig at vi får nogle produktive gydebanker i hele systemet.

Klagefristen på tilladelsen er i øvrigt overskredet.

 

Ift Storå-systemet ser vi nogle gode muligheder i at forbedre gydepotentialet i tilløbene fra syd og vest (Lilleå, Kanstrup landgrøft og Smedegård Å), da det er fint, klart kildevand med stabil temperatur. -Der er dog også udfordringer ift de omgivende arealer (omdriftsarealer), så det kan være op af bakke at få overtalt lodsejere om at det er en god idé at restaurere. Lilleå er dog udpeget i Vandområdeplanerne, så der skal vi i gang på et tidspunkt. Om det så bliver et vandløbsrestaureringsprojekt eller vådområde/lavbundsprojekt vil tiden vise..

 

Venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen

Vandløbssagsbehandler / Landbrug og Natur

Thisted Kommune

 

Opsummerende står vi altså i den glædelige situation, at regulering af de eksisterende gydebanker ikke indgår i projektet. Og da klagefristen for projektet er overskredet, vil der ikke komme udskydelse af projektets gennemførelse pga. klager. Endelig har jeg bedt Kristoffer orientere os når tidspunktet for at igangsætte projektet er fastlagt. Så jeg åbner hver dag min mail i stor spænding ;-)

 

Vedrørende forbedring af gydeforholdene i tilløb til Storå-systemet, vil vi fra Thylands Lystfiskerforening kunne gøre en positiv indsats, hvis nogen af os kan skabe positiv kontakt direkte eller indirekte til lodsejere ved Smedegård Å og/eller Kanstrup Landgrøft. Jeg har lister med navne på relevante lodsejere med i klubhuset tirsdag den 30. januar, så tjek om der er nogen I kender nogen, der kan være behjælpelige med at skabe denne kontakt. Lilleåen vil kommunen tage sig af, så der er vores indsats mindre relevant. Skiveren der løber til Lønnerup Fjord er et vandløb med god ørredproduktion, her kunne det være relevant at se nærmere på at lave gydebanker i det øvre løb.

 

Knæk og bræk –hilsen 13,8


Vandløbsrestaurering Storå

Thisted kommune har fået udarbejdet et restaureringsprojekt for Storå (Bromølle å). 

Møde og materiale: 
Den 28. november 2023 holdt Kristoffer Klitgaard Nielsen, som er kommunens vandløbssagsbehandler et møde med deltagelse af tre medlemmer fra Thylands Lystfiskerforening: Formand for vandpleje Bo Poulsen samt Frits Faaborg og Lars Rask Mortensen. Projektet som kommunen ønsker gennemført i 2024, blev gennemgået og diskuteret med udgangspunkt i materialet, som vi også deler her på Thylf-hjemmesiden: 

Vandløbsrestaurering Storå. Teknisk forundersøgelse og detailprojektering af Orbicon l WSP. (Projektrapporten på 83 sider). 
Tegning 002A og Tegning 002B – Oversigtskort. Projekterede ændringer. (To kort med indtegning af de planlagte ændringer på strækningen Langgård Bro til Tagmarks Bro). 
Bilag 17. Storå Vandløbsrestaurering 2019. (Længdeprofil af åstrækningen med stationeringer og indtegnede planlagte ændringer). 

Projektbeskrivelse: 
Projektets hovedindsats ligger på strækningen fra Langgård Bro til Kåstrup Bro, de øverste ca. 5 km af Storå. Her vil man:
- Omlægge åen med nye genslyngninger på en ca. 2,2 km lang strækning.
- Skabe fald over hele strækningen og etablere 16 nye gydebanker.
- Udlægge større enkeltsten som skaber variation i vandløbet.
- Udskifte Ballerum bro og lave afværgeforanstaltninger ved ejendommen der. Udvide et eksisterende sandfang beliggende ca. hvor Grågård å løber sammen med Storå.

Desuden:
- Reducere højden af de 7 eksisterende gydebanker opstrøms Kåstrup Bro**. 

**Kommentar: Punktet gav anledning til omfattende diskussion ved mødet og fremover. Problemet er, at de 7 gydebanker opstrøms Kåstrup Bro er det eneste sted i Storå, der er målt god økologisk vandkvalitet og vi ved at havørrederne gyder der hvert år. Ved en senere telefonsamtale har Kristoffer Klitgaard sagt til Lars Mortensen, at han tager dette punkt ud af projektet.

strækningen nedstrøms Kåstrup Bro til Hillerslev Tagmarksbro vil man kun udlægge større variationsskabende enkeltsten. Dette skyldes ifølge rapporten, at Storå helt op til Kåstrup Bro er stuvningspåvirket af vandstanden i Lønnerup Fjord, hvorfor der ikke kan etableres yderligere fald på denne strækning.

Diskussion: Projektet er en ”skal-opgave” for kommunen, idet der ifølge EU’s vandrammedirektiv skal skabes ”god økologisk vandkvalitet” i målsatte vandløb senest i år 2027!

Det er en fantastisk julegave til vi lystfiskere og en chance for, at opretholde en nogenlunde havørredbestand i åen og Limfjorden. Det så ellers sort ud, da elfiskeriet efter gydemodne havørreder ophørte fordi dambrugerne på grund af IHN-virussmittefare ikke længere kan modtage fisk, udklække og opformere fiskeyngel til udsætning. Vi tror, at dette og mange flere projekter kan give os en naturlig selvreproducerende og sund bestand af havørreder i stedet for de ”reagensglasbørn”, vi gennem mange års elfiskeri har kæmpet så hårdt for. Som hovedkraft i dette arbejde skylder vi alle Bo Poulsen en stor tak, for at der endnu er havørreder, vi kan satse på.

Bo er meget skeptisk overfor højdereduktionen af de syv nuværende gydebanker, det er Frits og Lars også, men vi håber alle på, at denne del, som lovet af Kristoffer, tages ud af projektet. Bo er indstillet på at påklage projektet, hvis ikke det sker. Det meget uheldige er bare, at en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet vil have opsættende virkning for projektet i op til to års sagsbehandlingstid! Endnu to år (i alt fire år uden el-fiskeri) vil sandsynligvis decimere vores havørredbestand betydeligt. Det vil være helt urimeligt, at gøre indgreb i de få nuværende gydebanker. Både det og en to-årig projektforsinkelse bør (skal) undgås!

Endelig skal vi glæde os over, at projektet giver ca. 2,5 km delvist genslynget å-strækning med 16 nye gydebanker.

Etablering af flere gydebanker med hjælp fra Thisted kommunes tekniske forvaltning.
Kristoffer Klitgaard sagde også, da jeg talte i telefon med ham, at teknisk forvaltning gerne hjælper Thylf med vores egne restaureringsprojekter. De kan fx hjælpe med gydegrus og papirarbejde. Vi i Thylf kan fremskynde tingene, hvis vi er i stand til at træffe aftaler med lodsejere om (mindre) projekter, som fx de tre fine projekter Per Sunesen har beskrevet. Så det er bare med at gennemtænke, om I har nogen lodsejer-venner eller kontakter, som I kan overtale til, at sige god for etablering af gydebanker, og så komme i gang!

Hilsen 13,8

Nyhedsbrev 4/12-2023

Kære alle .

 

Så er det allerede igen tid til juleafslutning i klubhuset, så tirsdag den 12. december kl. 19.00 mødes vi i til gløg og æbleskiver.

 Inden vi starter med lækkerierne har Lars Rask Mortensen lovet at fortælle om Thisted Kommunes meget spændende planer på vandløbsfronten.

 Efter/sammen med gløgen og kaffen vil vi prøve en gang pakkespil. Det kræver så at alle har en lille pakke med på aftenen. 


Bare en lille ting som en hjemmebundet flue eller lidt brugt endegrej eller noget mundgodt. Vi håber på en hyggelig aften med godt fremmøde.

 

Efter nytår starter vi op med klubaftener tirsdag den 9. januar.

 

Thylands Lystfiskerforening


Nuhedsbrev 12/11-2023

Kære alle

 

Et tidligere medlem af Thylands Lystfiskerforening har, af uransageælige grunde, valgt helt at stoppe fiskeriet. Medlemmet har tidligere doneret en porion fluebindergrej til foreningen og vil nu gerne sælge div. fiskegrej til evt. interesserede. Det vil sige, at det nu på tirsdag den 14. nov., vil være muligt at erhverve noget brugt grej til meget fornuftig pris. Alle andre medlemmer af foreningen der måtte have noget fiskegrej i overskud, er naturligvis også velkommen til at tage udstyret under armen og prøve lykken. Vi håber at kunne få en hyggelig grejaften ud af det.

 

Datoen for juleafslutningen er endnu ikke fastlagt, da vi gerne vil kombinere det med et spændende foredrag.

 

Næste Mariager Fjord tur til Laaenhus er fastlagt til 11 -13 okt. 2024. Mon ikke de fleste har plads i kalenderen endnu...

 

Og så er der jo vedholdende rygter om HØ i fjorden...

 

Knæk og Bræk

 

Thylands Lystfiskerforening

 


Nuhedsbrev 02/08-2023

Kære alle TL´ere.

 

Håber alle har haft en god sommer med fede oplevelser og masser af stram line. Tirsdag den 8. august starter vi op med klubaftener igen.

 

Vi har fået tilsagn om leje af Laaenhus ved Mariager Fjord fra fredag den 29. september til søndag den 1. oktober. Efterårsfiskeriet i Mariager Fjord plejer at være rigtig godt så book jer ind til turen.

 

DBH

 

Thylands Lystfiskerforening


Junior Lystfisker konkurrence

Er du Thy's bedste junior lystfisker så SKAL du lige se med i opslaget her....

Det er nemlig med stor glæde, at Thylands Lystfiskerforening og dens fantastiske samarbejdspartnere vil invitere dig, som er imellem 0-15 år gammel til den sejeste lystfiskekonkurrence i Nørhå Fiskepark  

Arrangementet er HELT gratis, for alle børn i alderen 0-15 år og du kan vinde fede fiske præmier og få en vild fed dag ved vandet, samt vinde titlen som Put Champ 2023 

Dagen vil bestå af en masse seje aktiviteter, såsom kastekonkurrence, grejkig, giveaways og kåring som Thy's bedste put fisker, som løber afsted med æren og pokalen! 

 

Hvor: Nørhå Fiskepark

Adresse: Kærgårdsvej 32, 7752 Snedsted

Hvornår: Søndag d. 11-06-23

Tidspunkt: 10:00-14:00

 

Du kan købe burgers og sodavand, vi har kage med og grej med fra #fiskeekspressen fra Danmarks Sportsfiskerforbund med ALT fiskegrej du skal bruge under dagen 

Der er store præmier til de 3 STØRSTE fisk, samt både første og sidste fisk, samt en wildcard præmie sponseret af Thy Outdoor til en vilkårlig heldig vinder på dagen 

Vi ser frem til at, se DIG til en vanvittig fed dag ved søen og håber du vil dele opslaget så vi bliver MANGE ved vandet 

Se Begivenheden her i linket 

https://facebook.com/events/s/junior-lystfisker-konkurrence-/927311481896681/


Vi ses til en fantastisk dag - knæk & bræk 

Thylands Lystfiskerforening - 2023 

 

 


Nyhedsbrev 12/3-2023

Så nærmer vi os tiden for Mariager Fjord turen, og vejrudsigten siger "forår"! Tilmelding til turen er senest tirsdag den 14. marts , hvor betalingen på kr. 500 også forfalder. Den endelige tilmelding kan være til klubaften den 14 eller betaling via mobilpay 61753648 (kasserer Mads Kjærgaard). Program for turen er noget i retning af:

 

Fredag den 24 marts: Vi har Laaenhus fra kl. 16.00 hvor der er indkvartering, kaffe på kanden og fiskeri. Kl 19.00 samles vi til en gang pølser med div. tilbehør.

Lørdag den 25. marts spiser vi morgenmad kl.?? og smører madpakke til frokosten m.m. Kl. 19.00 er vi så heldige at Bo og Per har meldt sig til at servere festmiddagen

Søndag den 26. marts: spiser vi morgenmad kl.: ??, og man kan smøre madpakke til dagens fiskeri. Derefter oprydning, rengøring og tak for denne gang. Vi har huset til kl. 18.00, så hvis nogen ønsker adgang senere på dagen, kan det aftales.

 

Medbring selv: Sengetøj, håndklæde, fiskestang m.m. - og drikkevarer til eget forbrug. Mht drikkevarer skal vi selvfølgelig først og fremmest smage vores allesammens hjemmebryg fra brygmester Martin Christensens hånd. Det er vi mange der glæder os rigtig meget til....

 

Vi håber på mange deltagere, godt humør, godt vejr og evt. en lille havørred.

 

Reminder:

14. maj: Fællestur til Storå efter forårslaksen.

 

Forårshilsner fra Thylands Lystfiskerforening


Nyhedsbrev 8/2-2023

Thylands Lystfiskerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formanden aflægger beretning.
  4. Fiskeplejeudvalget aflægger beretning.
  5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Andreas Andersen (modtager ikke genvalg) og Mads Kjærgaard (modtager genvalg). På valg som bestyrelsessuppleant er Per Bjerregaard (modtager genvalg).
  8. På valg som revisor er Bjarne Christensen (modtager genvalg). En revisorsuppleant bør vælges.
  9. Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde på aftenen. Bestyrelsesposterne er besat, så deltagelse er helt ufarlig....

 

De bedste lystfiskerhilsner,

 

Thylands Lystfiskerforening.


Nyhedsbrev 4/12-2022

Hej alle TLére.

 

Så nåede vi til årets sidste medlemsnyt fra Thylands Lystfiskerforening - (med mindre jeg får skrevet noget sludder, der kræver korrektion..)

 

Tirsdag den 13. december kl. 19.00 i klubhuset.

 

Juleafslutning med Bo Frier, æbleskiver og gløg. Foredraget med Bo Frier har været "på tapetet" flere gange, men hver gang er der gået Corona i den. Forhåbentlig lykkes det denne gang at få lov at høre Bo Friers tanker om havørredfiskeriet. Jeg glæder mig rigtig meget, og håber på godt fremmøde til en hyggelig aften.

 

Lørdag den 14. januar kl.9.00 i klubhuset

 

Den dag skal vi prøve noget helt nyt... Som optakt til Mariager Fjord turen vil Martin Christensen være tovholder på en gang ølbrygning. Øllet skulle så være drikkeklar når vi ankommer til Laaenhus ved Mariager Fjord. (Den tur vender vi tilbage til.). Se det lyder jo spændende!!

Samme dag vil vi prøve at få gang i noget spinnerbyg. Klubben vil købe materialer hjem til FC spinnere, og Andreas vil være tovholder på projektet.

Derudover vil der være fluebinding til fjord og å. Vi tager selv vores grej med. Dem der ikke har har stik og materialer kan låne og modtage meget kvalificeret undervisniung. Frits vil vist nok være tovholder på den del??

Der vil være kaffe og rundstykker kl 9.00. Vi splejser om udgifterne til ølbrygningen og der vil være lidt egenbetaling pr spinner.

 

24, 25 og 26. marts Laaenhus, Mariager Fjord.

 

Turen skulle have været i efteråret, men måtte aflyses. Laaenhus er en perle som ligger tæt på en anden perle, nemlig Mariager Fjord. At fiske i så smukke ogivelser er altid en fornøjelse, og i øvrigt plejer turen at resultere i flere smukke fjordørreder. Og sidst men ikke mindst, skal vi jo så smage resultatet af arbejdet den 14. januar. Martin plejer at brygge godt øl, så det bliver super spændende..

Vi køber ind til maden samlet og må påregne en egenbetaling på ca kr 450.00.

 

Søndag den 14. maj Hængebroen ved Storeåen. kl. 8.00.

 

Så er det vist tiden at få Lars´ laks fra sidste års tur på de 13,8 kg vippet af rekord skamlen. Laksevandet Storeåen behøver ingen nærmere præsentation og med en flue eller FC spinner fra den 14. januar har alle en chance for den store blanklaks. Vi sørger selv for gyldig fiskekort til åen.

 

De ordinære klubaftener i klubhuset starter den 10. januar 2023.

 

Alle som ikke kan komme til juleafslutningen ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår med masser af stram line.

 

Thylands Lystfiskerforening


Nyhedsbrev 23/10-2022


El fiskeri 2022

Vores vandplejeformand Bo Poulsen har oplyst, at der IKKE bliver elfiskeri efter forældrehavørreder i Storåen dette efterår. De to planlagte ture er hermed aflyst, og dagene kan passende bruges på et par fisketure. Vi håber så havørrederne på gydebankerne selv kan finde ud af at gøre, hvad de nu er bestemt for....

 

Grunden til aflysningen af elfiskedagene er IHN virus, der har inficeret en del dambrug. DTU har vurderet at risikoen for yderligere spredning er for stor ved elfiske. Indtil videre regner vi med at genoptage elfiske og opdræt/udsætninger i 2023.

 

Juleafslutning.

Tirsdag den 13. december kl. 19.00 får klubben besøg af Bo Rønholt Frier. Bo vil tale om havørredfiskeriet i åen, og vi kan forvente en skøn blanding af teknik, fiskefilosofi og smukke billeder. Foredraget har været på programmet flere gange, men Coronaen har drillet. Nu glæder vi os til at det forhåbentlig lykkes at få besøg af Bo Frier. Aftenen er også for "ikke medlemmer" med interesse for fiskeri.

 

Efter foredraget luner vi et par æbleskiver og lidt gløg....

 

Mariager Fjord turen.

Som bekendt blev efterårsturen til Mariager Fjord/Laaenhus desværre aflyst. Vi har fået en ny aftale og har lejet Laaenhus 24, 25 og 26. marts 2023. Få straks datoerne plottet ind i kalenderen. Vi håber mange vil med på turen til dette skønne sted.

 

De bedste efterårshilsner,

 

Thylands Lystfiskerforening


Nyhedsbrev 28/9-2022

Øv, øv, og atter øv! Mariagerturen 7, 8 og 9 oktober er aflyst. Brønden på Laaenhus er uden vand og indtil vandforsyningen er genoprettet, er al udleje af Laaenhus suspenderet. Vi fornemmer at en tur til Mariager Fjord er en tur til Laaenhus, så vi har valgt at udsætte arrangementet til foråret, hvor vi vil prøve at booke til slut marts begyndelse april. De som har betalt for turen vil selvfølgelig få pengene retur. Vi vender tilbage når ny e datoer er fundet.

 

Når nu weekenden var reserveret fiskeri, prøver vi at lave en Limfjordstur i stedet. Lørdag den 8. oktober mødes vi kl 8.00 i klubhuset til rundstykker og kaffe. Med skyldig hensyn til vind og vejr planlægges dagens fiskeri efter havørred eller gedder. Kl 18.00 mødes vi i klubhuset til stjerneskud m.m. Mad og drikke er selvfølgelig på egen regning og risiko. Tilmelding til Mads på 6175 3648 eller i klubhuset. Et stjerneskud fra Det Gamle Røgeri koster kr 160. Vi håber mange har lyst og lejlighed til at deltage både i fiskeriet og om aftenen. Vi ses!

 

De bedste fiskehilsner

 

Thylands Lystfiskerforening


Nyhedsbrev 13/9-2022

Mariagerturen nærmer sig.

 

Traditionen tro, bliver der en medlemstur til Mariager Fjord efter havørreder i efteråret. Vi skal som sædvanlig bo i særdeles skønne omgivelser i Laaenhus, som vi har til rådighed 7-8 og 9 oktober. Vi har huset fra kl. 16.00 om fredagen til søndag kl 18.00. Har man mulighed for det, kan man godt møde før om fredagen og tage på fiskeri.

 

Maden er inkluderet i prisen, og vi hjælper hinanden med at få det på bordet - drikkevarer til eget forbrug sørger man selv for.

 

Sengetøj medbringer man selv

 

Prisen for weekenden er kr. 450,00. Tilmelding/betaling er senest tirsdag 27, september i klubhuset, eller ved indbetaling af kr. 450,00 til kassereren på mobilpay 61753648. Mads Kjærgaard.

 

Vi ses!

 

De bedste hilsner,

 

Thylands Lystfiskerforening


Nyhedsbrev 19/8-2022

Junior aften: 

Tirsdag 23. august kl. 19.00 i klubhuset er alle juniorer velkomne i til en inspirationsaften og information om Thylands Lystfiskerforening og fiskemuligheder i Thy. Foreningen er vært ved en sodavand og lidt snack. Hvis der er interesse for det, vil der efterfølgende blive arrangeret en juniortur til Nors Sø den 28. august.

 

Det vil være super, hvis der ved begge arrangementer også kommer nogle seniorer med gode råd og fiskehistorier og evt. lidt ekstra grej til om søndagen.

 

Lørdag den 10. september arrangerer Thy Turisforening en Lystfiskerkonkurrence i Hanstholm Havn. Det er en enestående mulighed for at prøve fiskeriet fra Hanstholm Havn. Gratis tilmelding via link på www.thy.dk

 

Sommerhilsen Thylands Lystfiskerforening


Nyhedsbrev 15/6-2022

En lille reminder: 

Nu på lørdag den 18. juni fejrer vi, at Thylands Lystfiskerforening har eksisteret i 75 år. I klubhuset er grillen varm fra kl. 11.30, og Thylands Lystfiskerforening er vært ved en pølse. Festen kulminerer kl. 13.30 hvor vores nye formand vil sige et par bevingede ord. Der vil være konkurrencer for børn og "modne" medlemmer, udstilling fra vores lokale grejforhandler og en udstilling fra DSF.

 

Vi håber at se rigtig mange af vore medlemmer i løbet af eftermiddagen, men alle er meget velkomne, så tag endelig venner og potentielle medlemmer med ned i klubben til en snak.

 

Og nu til noget helt andet;

 

Tirsdag den 21. juni, altså næste tirsdag er sidste klubaften inden sommerferie. Traditionen tro skal vi denne aften have klippet hækken og trimmet græsset m.m. Arbejdet er meget nemmere, hvis vi er mange om det, så mød gerne op med rive og trillebør. Vi slutter af med en pølse og lidt snak og et "knæk og Bræk"!

 

9. august starter vi op igen med klubaftener.

 

Dbh Thylands Lystfiskerforening.


Nyhedsbrev 25/5-2022

Husk geddedag på søndag den 29. maj.

 

Vi mødes ved klubhuset kl.8.00 og følges til et af de smukkeste steder i Thy, hvor vi skal fiske fra sydsiden af Nors Sø. Ud over gedder er der en god bestand af store aborrer, og der er fangstgaranti (næsten)!

 

Medbring mad og drikke til dagen; og da vi skal fiske fra bredden, er det en god idé med waders, hvis man har.

 

Tilmelding til Martin senest lørdag på 5162 1341.

 

Knæk og Bræk

 

Thylands Lystfiskerforening


Nyhedsbrev 27/4-2022

Kære alle.

Som tidligere nævnt drager vi søndag den 8. maj på fælles laksefiskeri ved Storåen vest for Holstebro. Som det ser ud p.t. vil der stadig være kvote på store laks til den tid, så måske...

 

Hvis man ikke er medlem af HOF skal man købe dagkort til dagen. Det kan gøres over nettet på www.hof.storaa.dk. Derudover skal man selvfølgelige have det lovpligtige statsfisketegn.

 

På HOF´s hjemmeside kan man læse om fiskevand, parkering og regler for fiskeriet. Men man kan også komme i klubhuset tirsdag den 3. maj, hvor nogle folk der kender fiskeriet i Storåen vil fortælle om åen, grej og fiskeriet, ligesom der vil være mulighed for at aftale fælleskørsel.

 

Om søndagen er planen, at vi mødes ved p-pladsen ved Hængebroen kl 08.00, hvor vi drikker egen medbragt kaffe og spiser rundstykker (fællesindkøbt). Derefter fisker vi, og der vil være mulighed for at koble sig på nogle gode folk der kender åen og fiskeriet. Kl. 13.00 mødes vi igen og luner et par pølser (fællesindkøbt) og praler af vores fangster. Drikkevarer medbringer man selv. Derefter kan alle fiske så længe man nu orker.

 

Jeg håber vi bliver mange på turen så vi kan få en hyggelig dag og lære hinanden at kende - og evt. få den ultimative oplevelse: at fange en dansk laks...

 

De bedste hilsner,

Thylands Lystfiskerforening.

 

PS 7-8 og 9 oktober er det lykkedes os at leje Låenhus ved Mariager Fjord. Så der laver vi en fælles foreningstur after havørreder. Låenhus er et fantastisk sted i en fantastisk natur ved noget fantastisk fiskevand. Så reserver dagene til en TL tur!!


Fælles Kysttur 3/4-2022

Vi havde i foreningen en fælles kysttur efter havørred, hvor vi var på en rigtig hyggelig tur.

 Vi startede ud med rundstykker i klubhuset kl 8.00 og der var mødt 6 mand op til turen inkl. to fra bestyrelsen, Mads og undertegnet.
 Vi havde endda glæden af et juniormedlem som var med på turen - FEDT! Under indtagelsen af rundstykker og hyggeligt samvær blev gruppen enige ome at turen skulle gå til Eshøj Plantage pga. vind og vejr.

 Da vi ankom i samlet flok, fordelte vi os nogenlunde samlet på fiskevandet og fiskede et pænt stykke af. En del medlemmer gik med fluestangen og nogle med spin. Mens vejret rasende og gjorde det besværligt for fluefiskerne, havde Mads medbragt sin hjemmebyggede 2-hånds fluestang og på den fik han dagens eneste fisk - en hø som holdt målet på 40cm.

 Kl 11.00 samlede vi også igen og spiste frokost i det grønne, en god bænk lagde plads til snak og madpakker. Vi blev enige om at fiske en time igen og prøve den anden side af Eshøj. Her var vinden taget til og det blæste "mildt fra vest" kun små 11m/s, så en herlig brise som vi siger i Thy. Efter endnu en time gået, opløste det meste af forsamlingen sig og sagde tak for i dag, en hyggelig kort tur med få fisk, men meget hygge!

 Formanden og et medlem besluttede af fiske videre i Knudsbjerg nogle timer, men også her rasende vinden, så det blev til 2 timer i slid og slæb uden fisk. En god dag med masser af vind og få fisk blev erstattet af en hilsen på hinanden og en hyggelig tur. Vi ses næste gang til fælles tur til Storåen d. 8 Maj kl 8.00 som helt sikkert bliver en dejlig tur med store blanke forårs laks! Knæk og bræk og vi ses - Formanden :)

Nyt fra Thylands Lystfiskerforening

Så buldrer foråret derudaf og Coronaen er på tilbagetog, så vi er klar med nogle fællesarrangementer i Thylands Lystfiskerforening.

 

Søndag den 03. april fælles kysttur. Vi mødes kl 08.00 i klubhuset til kaffe og rundstyker og en snak om, hvor chancerne for en kystørred vil være størst. Derefter drager vi til kysten i en eller flere grupper, afhængig af hvor mange vi er. Medbring gerne madpakke til turen. Kystfiskeriet topper i april så....

 

Søndag den 08. maj fællestur til Storå efter den blanke forårslaks. Hvis man ikke er medlem i HOF i forvejen skal man have købt dagkort til Storå inden dagen. Om dette og tidspunkt for fælleskørsel fra klubhuset senere.

 

Søndag de 29. maj geddedag til Nors Sø. Fælles kørsel fra klubhus kl 08.00 (få parkeringspladser).

 

Lørdag den 18. juni tænder vi grillen og fejrer at Thylands Lystfiskerforening har eksisteret i 75 år. Tidspunkt m.m. følger.

 

Tirsdag den 21. juni slutter vi af inden sommerferien. Det indebærer at hækken klippes, græsset slås og trimmes og generel oprydning tilstræbes - efterfulgt af en pølse på grillen.

 

Håber du bliver fristet til at deltage i disse arrangementer, så vi kan få nogle hyggelige stunder sammen.

 

Derudover mødes vi jo hver tirsdag i klubhuset fra kl 19.00 til ??. De næste par tirsdage har vi aftalt at binde nogle fluer til kyst og å. Og der er selvfølgelig plads til øvede fluebindere såvel som begyndere.

 

De bedste forårshilsner,

 

Thylands Lystfiskerforening


Generalforsamling

Der blev den 22/2-2022 afholdt generalforsamling i Thylands lystfiskerforening. Referat findes under "Foreningen".


NAK OG ÆD

Keld fra Thylands Lystfiskerforening skal lære Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe,
hvordan man fisker havørred i Limfjorden. 
SE MED PÅ DRTV LØRDAG DEN 15. Januar.

Elfiskeri

Et veloverstået elfiskeri. Tusind tak til alle de frivillige der hjalp til. Se flere billeder fra dagen under sektionen 'Galleri'.


Foreningsaften

Tusind tak til Keld for en spændende og hyggelig aften - Vi fik set produktionen fra design til de kørende maskiner, og fik LÆKKER kage og kaffe, samt nogle gode priser på den lækre ECoastal linekurv.